Kom ik in aanmerking om mijn opleiding met opleidingscheques te betalen?

Om in aanmerking te komen om opleidingscheques te gebruiken zijn 6 voorwaarden. Er moet aan alle 6 de voorwaarden voldaan zijn. Hieronder lees je om welke voorwaarden het gaat.

  • Je bent een werknemer of interimkracht.
  • Je woont in Vlaanderen of het Brussels Gewest, of je bent een Europese werknemer die in Vlaanderen of het Brussels Gewest werkt.
  • Opleidingsniveau: Je bent laaggeschoold of middengeschoold. Laaggeschoold betekent dat je geen diploma secundair onderwijs hebt of een getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs. Middengeschoold betekent dat je hoogstens een diploma secundair onderwijs hebt of een getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs.
    Hooggeschoolden kunnen enkel opleidingscheques gebruiken in het kader van loopbaanbegeleiding.
  • Je volgt de opleiding op eigen initiatief. Dit betekent dat je de opleiding zelf betaalt en dat je ze buiten de werkuren volgt of tijdens je opleidingsverlof.
  • Je volgt een opleiding die erkend is in het kader van educatief verlof. Als de opleiding niet erkend is voor educatief verlof, dan is een attest loopbaanbegeleiding nodig. (De opleidingen van het Centrum Voor Avondonderwijs zijn momenteel nog niet erkend in het kader van educatief verlof.)
  • Je volgt de opleiding bij een kwaliteitsvolle opleidingsverstrekker (Centrum Voor Avondonderwijs is een kwaliteitsvolle opleidingsverstrekker).

Kortom: zowel hoog- als laaggeschoolden kunnen bij het Centrum Voor Avondonderwijs opleidingscheques gebruiken mits een attest loopbaanbegeleiding.

Hoe vraag ik opleidingscheques aan?

Per kalenderjaar kan elke werknemer die woonachtig is in Vlaanderen of in het Brussels hoofdstedelijk gewest tot 250 euro aan opleidingcheques bestellen bij de VDAB. Je betaalt hiervoor slechts de helft. De Vlaamse overheid betaalt met andere woorden tot 125 euro van jouw opleiding.

Deze tegemoetkoming is geldig voor iedereen die in dienstverband werkt, ongeacht welk beroep deze werknemer uitoefent. Je huidige beroep hoeft dus niets te maken te hebben met de aard van je opleiding. Je kan de opleidingscheques bestellen via het gratis telefoonnummer 0800/30.700 of via de website www.vdab.be/opleidingscheques.

De aanvraag voor de opleidingscheques duurt gemiddeld 5 weken. Heb je de opleidingscheques nog niet in jouw bezit, maar wil je zo snel mogelijk met jouw opleiding beginnen, dan stort je best eerst het inschrijvingsgeld op ons rekeningnummer 001-5806085-32. In de mededeling zet je jouw naam, adres en de cursus waarvoor je je wenst in te schrijven. Van zodra deze betaling bij ons toekomt, sturen wij jou jouw cursus zo snel mogelijk toe. Wanneer wij dan ook jouw opleidingscheques hebben ontvangen, storten wij jou onmiddellijk de waarde van de opleidingscheques terug. Op deze manier kan je snel aan jouw opleiding beginnen en geniet je van de financiële tussenkomst van de overheid.

Hoe ons de opleidingscheques bezorgen?

  • Je brengt de opleidingscheques binnen op ons secretariaat op onze campus Antwerpen, Hasselt, of Gent.
  • Je stuurt de opleidingscheques aangetekend op naar het hoofdsecretariaat te Antwerpen: Frankrijklei 127 te 2000 Antwerpen. In een begeleidende brief schrijf je of de cheques voor een betaling of voor een terugbetaling dienen. In het laatste geval geef je in dit schrijven ook mee op welk rekeningnummer de opleidingscheques terugbetaald mogen worden. Je kan de opleidingscheques binnenbrengen voor terugbetaling tot twee maanden na de startdatum van de cursus.

Gelieve de opleidingscheques altijd ingevuld aan ons te bezorgen: voorzien van de datum waarop je je hebt ingeschreven voor de opleiding en jouw handtekening. Op deze manier kunnen jouw opleidingscheques hier gemakkelijk verwerkt worden en ontvang jij de terugbetaling snel weer op jouw rekening.

Werkzoekenden komen tot onze spijt niet altijd in aanmerking voor de opleidingscheques. Voor meer informatie hieromtrent neem je best contact op met je lokale vdab-begeleider.

Zelfstandigen die werken in hoofdberoep of bijberoep kunnen een subsidie krijgen van de Vlaamse overheid via de ondernemersportefeuille!. Deze korting van maximum 40% is niet combineerbaar met de opleidingscheques.